کتاب

روان کال په نړۍ کې د میلیاردرانو شمېر تر ۲۰۰۰ تنو واوښت. دا هغه کسان دي چې د شتمنۍ په اړه یې د نړۍ مشهورې مجلې« فوربس» معلومات ترلاسه کړي او هر یو یې تر یو میلیارد ډالره ډېره پانګه لري. د دغو میلیاردرانو ترمنځ یو شمېر یې لږ پېژندل شوي او له کاروبار پرته د شخصي ژوند او مبارزې…
علي احمد جلاليله لویې لوبې تر نړیوالې ترهګرۍ د افغانستان د پوځ تاریخ کتاب د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر، سیاستوال او پوځي کارپوه پروفیسور علي احمد جلالي لخوا په انګریزي لیکل شوی اثر دی چې د روان زیږدیز کال ۲۰۱۷ د مارچ میاشتې په پای کې چاپ او بازار ته وړاندې شو. یاد کتاب د امریکایي کنزاس…